Aktualności

Komunikat dotyczący „Indeksu dla Rolnika”

Witamy po wakacyjnej przerwie! Rusza IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie! organizatorzy Komunikat...

Kolejna rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu POWER 03.01.00-00-K146/16

UWAGA! STUDENCI KIERUNKU ZOOTECHNIKA studia stacjonarne I°, rok II i III Ogłaszamy drugą rekrutację na szkolenia realizowane w ramach projektu...

Studencie, Studentko = Studenci

W miesiącu czerwcu 2017r udostępniliśmy Kwestionariusz oceny satysfakcji studenta. Jest on dostępny z poziomu USOS dla zalogowanych użytkowników, tak aby...

Na naszym Wydziale powołano Pełnomocnika Dziekana d.s. Wynalazczości

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz ochrony własności intelektualnej. Na Pełnomocnika Dziekana d.s. Wynalazczości naszego...

Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

1. NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Kierunki: ARCHITEKTURA , ARCHITEKTURA WNĘTRZ, WZORNICTWO Rejestracja internetowa Egzaminy praktyczne Składanie dokumentów Ogłoszenie wyników**...

Nominacja profesorska - prof. dr hab. inż. Marek Adamski, WHiBZ UTP z dn. 26.10.2017r