STUDENCI KIERUNKU ZOOTECHNIKA! Rekrutacja uzupełniająca do projektu POWER

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na „Certyfikowane szkolenia i zajęcia praktyczne jako podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Zootechnika na WHiBZ UTP” realizowane w ramach projektu POWER.03.01.00-00-K146/16

Kandydat jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów w teczce tekturowej, zgodnie z Regulaminem Naboru (deklaracja uczestnictwa, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu, oświadczenie uczestnika projektu, kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2), kserokopia legitymacji studenckiej).

Osoby już objęte wsparciem, które deklarują udział w kolejnych szkoleniach prosimy o dostarczenie jedynie deklaracji uczestnictwa oraz kwestionariusza osobowego.

Dokumenty prosimy składać w terminie 14.06.2017 – 23.06.2017, pok. 429, godz. 10.00-12.00.

Dokumenty są do pobrani: