Kolejna rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu POWER 03.01.00-00-K146/16


DOKUMENTY DO POBRANIA W FORMACIE .pdf i .doc
Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe na usługę badania lekarskiego.  docxpdf.

Zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  docxpdf.

Wyniki zapytań ofertowych:
wynik zapytania ofertowego badania lekarskie.pdf
wyniki zapytania ofertowego ubezpieczenia.pdf

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZABIEGÓW INSEMINACYJNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH - ZADANIE 4

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z PRZEPROWADZANIA KOREKCJI RACIC - ZADANIE 7