Pracownia Morfologii Zwierząt i Łowiectwa


Dr hab. inż. Witold Brudnicki, prof. nadzw. UTP -
 Kierownik Pracowni,

tel. (52) 37 49 565, e-mail: witold.brudnicki@gmail.com

 

Dr inż. Benedykt Skoczylas - adiunkt

tel. (52) 37 49 565

Dr inż. Włodzimierz Nowicki - adiunkt

tel. (52) 37 49 510, e-mail: wlodek_novika@interia.eu

Dr inż. Krzysztof Kirkiłło-Stacewicz - adiunkt

tel. (52) 37 49 510, e-mail: krzysztof.stacewicz@o2.pl

Mgr inż. Jan Wach - technik (doktorant)

tel. (52) 37 49 510, e-mail: janwach82@poczta.onet.pl 


 • Badania obejmują charakterystykę morfologiczną różnych gatunków zwierząt łownych, między innymi sarny, dzika, daniela, lisa, borsuka, zająca szaraka, królika i bobra europejskiego. W rutynowych badaniach określa się masę ciała, długość tułowia, obwód klatki piersiowej, u osobników obu płci uwzględniając podział na grupy wiekowe.
 • W przypadku lisa i borsuka prowadzi się jeszcze analizę pozyskania uwzględniając płeć, wiek pozyskiwanych zwierząt w poszczególnych miesiącach sezonu łowieckiego.
 • Częścią badań morfologicznych są badania kraniometryczne prowadzone w aspekcie porównawczym, a u jeleniowatych opierają się na szukaniu zależności między cechami metrycznymi czaszki a jakością poroża wyrażoną w cechach mierzalnych.
 • Prowadzone są także badania cech morfologicznych układu trawiennego różnych gatunków zwierząt łownych. W ostatnich latach wobec dużej dynamiki wzrostu liczebności bobra i związanej z tym konieczności redukcji, prowadzone są kompleksowe badania tego gatunku, które obejmują zarówno morfologię, jak też wpływ bobra na środowisko.


kierunek: ochrona środowiska (stacjonarne inżynierskie)      

sem. III (fakultet) Łowiectwo (Z)

sem. III (fakultet) Hunting

sem. V Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój (Z, E)

sem. V (fakultet) Sustainable development and civilizational menaces

kierunek: ochrona środowiska (stacjonarne USM)      

sem. II, sp. ochr. śr. przyrod. (fakultet) Restytucja rzadkich gatunków zwierząt (Z)

sem. III, sp. ochr. zasob. leśnych Restytucja rzadkich gatunków zwierząt (Z)

kierunek: zootechnika (stacjonarne inżynierskie)      

sem. I Anatomia zwierząt (Z,E)                                      

sem. V, specj. hzwigł Propedeutyka łowiecka (Z)

sem. V, specj. hzwigł (fakultet) Introduction to hunting

sem. V, specj. hzwigł Biologia zwierząt łownych (Z, E)        

sem. V, specj. hzwigł Hodowla fermowa jeleniowatych (Z)

sem. VI, specj. hzwigł   Gospodarka łowiecka (Z,E)

kierunek: zootechnika (stacjonarne USM)      

sem. II, specj. hzwigł Wycena trofeów łowieckich (Z, E)

sem. II, specj. hzwigł Język obcy specjalistyczny (Z)

sem. II, specj. hzwigł Organizacja polowań (Z)

sem. II, specj. hzwigł (fakultet) Hunting organization

sem. III, specj. hzwigł Monitoring zwierząt wolno żyjących (Z)                    

kierunek: biotechnologia (stacjonarne inżynierskie)

sem. II Anatomia i histologia zwierząt (Z, E)

kierunek: ogrody zoologiczne (stacjonarne inżynierskie)

sem. I Morfologia zwierząt (Z,E)

sem. V (fakultet) Gospodarka łowiecka (Z)

kierunek: zoofizjoterapia (stacjonarne inżynierskie)

sem. I Morfologia zwierząt (Z,E)

sem. V, specj. fizjoterapia zw. nieudomowionych i egzotycznych Anatomia zw. egzotycznych (Z, E)

sem. V, specj. fizjoterapia zw.towarzyszących Anatomia zw. towarzyszących (Z, E)

sem. VII (fakultet) Łowiectwo (Z)

kierunek: zootechnika (niestacjonarne inżynierskie)

sem. I Anatomia zwierząt (Z,E)

sem. V (fakultet) Łowiectwo (Z)                                                      

kierunek: ochrona środowiska (niestacjonarne inżynierskie)      

sem. V Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój (Z,E)                                          

sem. VII (fakultet) Łowiectwo (Z)                                                    

ORAZ NA WSZYSTKICH KIERUNKACH:

Seminaria dyplomowe, Pracownie magisterskie


 • Wach J., Nowicki W., Brudnicki W., Skoczylas B., Grzywacz K., Kirkiłło-Stacewicz K., Brudnicki A. 2011. Morphometric characteristics of the alimentary canal in american mink (Mustela vison schreber, 1777), Electronic Journal of Polish Agricultural Univeristies, series Veterinary Medicine, 14 (1), #08.
 • Brudnicki W. Morphometric analysis of the brain base arteries in fallow deer (Dama dama). Veterinarni Medicina, 56 (2011): 462-468
 • Nowicki W., Brudnicki W., Skoczylas B., Jabłoński R, Wach J.: Variation in the branches of aortic arch in wild rabbit (Oryctolagus cuniculus L., 1758). Acta Scientarium. Polonorum, Medicina Veterinaria (4) 2011.
 • Nowicki W., Brudnicki W., Skoczylas B. 2011. Studies of interdependences between characteristics in raccoon dog (Nyctereutes Procyonoides Gray), Electronic Journal of Polish Agricultural Univeristies, series Veterinary Medicine, 14(2): #17.
 • Brudnicki W, Nowicki W., Brudnicki A, Skoczylas B, Kirkiłło-Stacewicz K., Wach J., Grzywacz K., 2011: Morphometric analysis of the cranial cavity and the occipital region of the skull in aurochs. (Bos Primigenius Bojanus 1827) Electronic Journal of Polish Agricultural Univeristies, series Veteriary Medicine, 14 (4): #11.
 • Brudnicki W., Brudnicki A., Kirkiłło-Stacewicz K., Grzywacz K., Nowicki W., Skoczylas B., 2011: The characteristics of the lower cheek teeth in auroch (Bos Bos Primigenius Bojanus 1827). Electronic Journal of Polish Agricultural Univeristies, series Veterinary Medicine, 14 (4): #10.
 • Skoczylas B., Brudnicki W., Nowicki W., Jabłoński R., Kirkiłło-Stacewicz K., Wach J., 2011: Cortical branches of the middle cerebral artery in fallow deer (Dama dama). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, series Veterinary Medicine, 14 (4): #9.
 • Brudnicki W., Nowicki W., Brudnicki A., Wach J. Kirkiłło-Stacewicz K, Skoczylas B., Jabłoński R., Grzywacz K., 2011: Metrical features of the ventral part of the alimentary canal in arctic fox (Alopex lagopus L). JCEA 12(2),276-282.
 • Brudnicki W., Grzywacz K., Brudnicki A., Kirkiłło-Stacewicz K., Nowicki W., Wach J., Skoczylas B., Jabłoński R., 2012: Morphometric characteristics of the skull of aurochs (Bos primigenius bojanus 1827) from the Tuchola Forest. JCEA 13(2), 330 – 340.
 • Brudnicki A., Brudnicki W., Wach J., Kułakowska A., Pietruszyńska D., 2012. Amino acid composition in the wild boar (Sus scrofa ferus) meat originating from different part of carcass. JCEA 13(4): 662-670.
 • Skoczylas B., Brudnicki W., Nowicki W., Kirkiłło-Stacewicz K., Jabloński R., Wach J., 2012: The cortical branches of the middle cerebral artery in the otter (Lutra lutra). Veterinarni Medicina, vol. 57, no 6, pp. 282-286.
 • Brudnicki W., Nowicki W., Skoczylas B., Brudnicki A., Kirkiłło-Stacewicz K., Wach J., 2012: Arteries of the brain in wild European rabbit Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758). Folia biologica, 60 (3-4), 189-194.
 • Brudnicki W., 2012: Brain Base Arteries: Pattern and Variation in the European Otter (Lutra Lutra). Anatomia, Histologia, Embryologia; vol. 41, issue 5, October 2012, p. 358–361.
 • Klećkowska-Nawrot J., Marycz K., Czogała J., Kujawa K., Janeczek M., Chrószcz A., Brudnicki W., 2012: Morphology of the Lacrimal Gland and Superficial Gland of the Third Eyelid of Roe Deer (Capreolus capreolus L.). Pakistan Veterinary Journal, 33 (2): 139-144.
 • Kirkiłło-Stacewicz K., Brudnicki W., Macherzyńska A., Nowicki W., Skoczylas B., Wach J., 2014: Characteristic of the arteries extending from the ascending aorta in broiler chicken (Gallus gallus domesticus). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, series Veterinary Medicine, 17 (3), #4.
 • Brudnicki W., Skoczylas B., Jabłoński R., Nowicki W., Brudnicki A., Kirkiłło-Stacewicz K., Wach J., 2014: The arteries of the brain base in the degu (Octodon degus Molina 1782). Veterinarni Medicina, 59 (7): 343–348.