Współpraca ze szkołami

Współpraca ze szkołami

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy od wielu lat realizuje program współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi. W ramach kooperacji ze szkołami współpracujemy w zakresie:

  • integracji środowisk szkolnych i akademickich,
  • rozwijania kontaktów w obszarze działań dydaktycznych,
  • wspomagania pracy z uczniami szczególnie zdolnymi,
  • upowszechniania wiedzy przyrodniczej wśród uczniów w formie zajęć dydaktycznych i warsztatów prowadzonych przez pracowników i doktorantów Wydziału
  • konsultacji i pomocy w opracowaniu programów kształcenia
  • podnoszenia jakości kształcenia
  • udostępniania bazy dydaktycznej
  • współpracy młodzieży z kołami naukowymi działającymi na Wydziale,
  • działań promocyjnych podejmowanych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt oraz w szkołach partnerskich,

Kontakt w sprawie współpracy

dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, prof. nadzw. UTP

kontakt:
darekp@utp.edu.pl
tel. (52) 374-97-12

Lista szkół partnerskich:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach - http://www.zspk.pl
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu - http://www.zskowal.edu.pl
Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach - http://www.zs-bielice.pl
Zespół Szkoł Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemii Kujawskiej w Przemystce - http://www.przemystka.pl
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolnicego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu - http://www.starybrzesc.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu - http://www.koscielec.pl
Gimnazjum nr 16 Ignacego Padarewskiego w Bydgoszczy - http://www.gimnazjum16.pl
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1; 1 Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida;Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne - http://1lo.bydgoszcz.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy - http://zsogrodniczych.edupage.org/

Zespół Szkół i Placówek im. Władysława Łokietka w Radziejowie - http://www.radziejow.edu.pl

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie im. Bronisława Zamojdzina

Technikum Menadżerskie START w Bydgoszczy

Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy