Rada Wydziału


Dziekan
- dr hab. inż. Marek Adamski, prof. nadzw. UTP

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, prof. nadzw. UTP

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich - dr inż. Hanna Jankowiak

Prodziekan ds. Kształcenia - dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. nadzw. UTPprof. dr hab. Marek Bednarczyk, prof. zw. UTP

prof. dr hab. Zenon Bernacki, prof. zw. UTP

prof. dr hab. Bogdan Janicki, prof. zw. UTP

prof. dr hab. Wojciech Kapelański, prof. zw. UTP

prof. dr hab. Grażyna Michalska, prof. zw. UTP

prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski, prof. zw. UTP

prof. dr hab. Anna Sawa, prof. zw. UTP

prof. dr hab. Jerzy Nowachowicz, prof. nadzw.

dr hab. Tadeusz Barczak, prof. nadzw. UTP

dr hab. Henryka Bernacka, prof. nadzw. UTP

dr hab. Maria Bogdzińska, prof. nadzw. UTP

dr hab. Witold Brudnicki, prof. nadzw. UTP

dr hab. Janusz Dąbrowski, prof. nadzw. UTP

dr hab. Piotr Dorszewski, prof. nadzw. UTP

dr hab. Andrzej Klimek, prof. nadzw. UTP

dr hab. Dariusz Kokoszyński, prof. nadzw. UTP

dr hab. Halina Olszewska, prof. nadzw. UTP

dr hab. Anna Seniczak, prof. nadzw. UTP

dr hab. Maria Siwek-Gapińska, prof. nadzw. UTP

dr hab. Bożena Szejniuk, prof. nadzw. UTP

dr hab. Roman Szymeczko, prof. nadzw. UTP

dr hab. Adam Traczykowski, prof. nadzw. UTP

dr hab. Zbigniew Podkówka

dr inż. Małgorzata Błażejewicz-Zawadzińska

dr inż. Mariusz Bogucki

dr inż. Bogusław Chachaj

dr inż. Radomir Graczyk

dr inż. Ewa Peter

dr inż. Aleksandra Roślewska

dr inż. Beata Sitkowska

dr inż. Konrad Walasik

dr inż. Adam Brudnicki

mgr inż. Agata Tojek-Piwczyńska

Jakub Biesek

mgr inż. Marcin Brzozowski

mgr inż. Aleksandra Dunisławska

mgr inż. Aleksandra Gimińska

Daria Kaczyńska

Patryk Kleczka

Wojciech Kopczyk

Katarzyna Kurczowa

Alina Olejniczak

Agata Romanowska

Marcin Socha

mgr inż. Agata Szczerba


Przedstawiciele Związków Zawodowych

  • dr inż. Małgorzata Przegalińska-Gorączkowska NSZZ „Solidarność”
  • dr inż. Bogusław Chachaj ZNP